Bilgi’nin Zaman Yolculuğu

Zaman Yolculuğu

Zaman Yolculuğu

M.Ö. 3500

Yazının icadı ile birlikte bilgiler kil
tablet
lere yazıldı. Böylece bilgilerin
unutulup zamanla kaybolması
engellenmeye çalışıldı. Tablet
kullanımındaki en büyük problem
taşıma ve koruma zorluğu idi.

M.S. 105

Günümüzden yaklaşık 2100 yıl önce Çin’de yaşayan Ts’ai Lun adlı bir memur dut ağacı kabuğu, kenevir ve kumaş parçaları ile bugünkü kullanılan hali ile kağıdı icat etti. Avrupa’da ise ilk kağıt ancak 1151 yılında İspanya’da yapılabildi.

1450

15.yüzyılda bilginin daha hızlı yayılması için önemli bir adım atıldı. Johann Gutenberg matbaacılığın temeli sayılan metal harflerle basım tekniğini uyguladı. Basılan kitapların sayısı hızla artarken bunun siyasi ve sosyal alanda pek çok sonucu oldu.

1829

1829 yılında William Austin Burt adlı bir girişimci klavye aracılığıyla harekete geçirilen harfleri mürekkepli bir sistem yardımıyla kağıda basarak yazı yazan bir makine icat etti. Makineye daktilo adı verildi.

1946

Daha önceki yıllarda bilgisayar ile ilgili pek çok çalışma yapılmış olsa da ABD’de geliştirilen ENIAC, onluk sayı tabanına dayalı olup ilk genel kullanım amaçlı elektronik bilgisayar unvanına sahiptir. Ancak bilgisayar alanındaki asıl büyük gelişme 1980’li yıllardan sonra kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasıyla oldu.

1950

Sabit disk verilerin depolandığı ortamlardır. Önceleri büyük boyutları ve yüksek fiyatları nedeni ile kullanım alanı sınırlı olan sabit diskler, cep telefonlarının içine sığabilecek kadar küçülen boyutları ile günlük hayatımıza girmişlerdir.

1982

Kompakt Disk ya da daha çok bilinen adıyla CD sayısal optik veri saklama ortamıdır. 1982’de Sony şirketinde çalışan Norio Ogha tarafından icat edilmiştir. CD’ler bu tarihten sonra DVD, Blu-Ray gibi çeşitlerle günümüze kadar satılmaya devam edilmiştir.

2000

2000 yılında ilk taşınabilir bellekler IBM ve Trek Teknoloji şirketleri tarafından icat edildi. İlerleyen yıllarda kapasiteleri hızla artan taşınabilir belleklerin boyutları oldukça küçüldü. Günümüzde 1 TB (1024 GB) ve daha üstü kapasiteye sahip taşınabilir bellekler satılmaktadır.

2006

Verilerin artması ve güvenlik endişesi insanları yeni arayışlara itti. Çözümlerden biri verilerin istenildiğinde ulaşılabilecek şekilde sanal ortamda depolanması, yani bulut teknolojisidir .