DevExpress Grid Excel’e Export Etme

Grid üzerinde bulunan verileri excel’e export etmek için aşağıdaki kod yapısını kullanabilirsiniz.

ASPX
<dx:ASPxButton runat="server" ID="btnExcelExport" OnClick="btnExcelExport_Click" Text="Excel'e Aktar" RenderMode="Link" Theme="DevEx" Image-Height="24" Image-Width="24" Image-Url="/assets/media/images/export-excel.png" AutoPostBack="true" UseSubmitBehavior="False">
</dx:ASPxButton>
<dx:ASPxGridViewExporter ID="gridExport" runat="server" GridViewID="GridPcler" FileName="Pc Listesi"></dx:ASPxGridViewExporter>
CS
  using DevExpress.Export;
  using DevExpress.XtraPrinting; 

  protected void btnExcelExport_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    gridExport.WriteXlsxToResponse(new XlsxExportOptionsEx { ExportType = ExportType.WYSIWYG});
    
  }

NOT:

Export ettiğiniz dosyanın adını önceden belirlemek istiyorsanız dx:ASPxGridViewExporter ögesi içerisinde FileName=”Dosyanızın Adı” kodunu kullanabilirsiniz.